Ultima actualizare: 28 Decembrie 2023

Asociația Maria Zărnescu repectă dreptul la confidențialitatea și securitatea datelor personale în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor Personale 679/2016.

Aceasta Politică se referă la modul în care colectăm, reținem și utilizăm informațiile personale. Aceasta Politică de Confidențialitate („Politica”) se aplică doar datelor colectate de către noi din resurse online care afișează un link către aceasta Politică. Asociația Maria Zărnescu poate actualiza periodic aceasta politică de confidențialitate și în consecință vă invităm să lecturați periodic acest document.

Despre Noi
In aceasta Politică, când ne referim la “noi” ne referim la Asociația Maria Zărnescu, înregistrata la  Reg. Naț. al Asociațiilor și Fundațiilor nr.18938/A/2015, CIF 34391213, cu sediul social în București, Sector 3.

In sensul Regulamentului General de Protecție a Datelor Personale (“Regulament”), în relația cu voi suntem operator de date personale.

Aplicabilitate

Aceasta Politică se referă la modul în care colectăm, reținem și utilizăm informațiile personale. Aceasta Politică se aplică doar datelor colectate de către noi din resurse online care afișează un link către această Politică și nu din orice altă sursă.
Folosind acest website, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea datelor așa cum este prevăzut în aceasta Politică de Confidențialitate. De asemenea, luați la cunoștință ca Asociația Maria Zărnescu  poate schimba, modifica, adauga sau elimina părți din această Politică de Confidențialitate, periodic și fără notificări prealabile.

Definiții

Colectare: acțiunea de culegere, obținere sau înregistrare a Datelor Personale din orice surse, inclusiv prin terțe parți, prin orice mijloace legale
Consimțământ: un acord voluntar în legatară cu Colectarea, Utilizarea și Dezvaluirea Datelor Personale în scopuri specifice pe baza informațiilor furnizate
Membru simpatizant este o persoana care:
(a) susține moral  Asociația Maria Zărnescu; sau
(b) corespondează cu Asociația Maria Zărnescu
Dezvăluire: punerea Datelor Personale la dispoziția unei Terțe Părți
Angajat: o persoană angajată de Asociația Maria Zărnescu
Date Personale: informații despre o persoană identificată sau identificabilă. Aceste informații pot include, printre altele, numele, numărul de telefon, adresa de email.
Terță Parte: o organizație diferită de Membru simpatizant sau Asociația Maria Zărnescu
Transfer: o relație contractuală între Asociația Maria Zărnescu și o Terță Parte prin care anumite atribuții și acțiuni sunt îndeplinite de Terța Parte
Utilizare: gestionarea datelor personale de catre Asociația Maria Zărnescu

Utilizarea datelor personale

Vă este permis accesul pe site-ul nostru fără să ne spuneți cine sunteți și nu cerem nicio formă de înregistrare
Prin accesarea anumitor zone sunteți de acord ca datele dvs. personale pot fi colectate, păstrate, utilizate și transferate către noi și partenerii noștri într-unul din următoarele scopuri:

  • Furnizare de răspunsuri la solicitări;
  • Acordarea titulaturii de Membru Simpatizant

Cu excepția cazurilor impuse sau permise de lege, Asociația Maria Zărnescu nu va utiliza sau dezvălui date personale în scopuri nedeclarate și neagreate de voi. Păstrăm datele voastre în concordanță cu toate cerințele de raportare și păstrare de documentație aplicabile din punct de vedere legal sau etic.

Temeiul legal

Temeiul legal pentru colectarea și utilizarea Datelor Personale depinde de respectivele informații și scopurile enumerate anterior ale procesării acestora.
Asociația Maria Zărnescu va colecta și procesa datele personale doar dacă:
a)  informațiile sunt necesare stabilirii sau derulării unor relații contractuale, sau
b) exista un interes legitim al Asociației Maria Zărnescu care nu contravine drepturilor și libertăților voastre
c) există obligații legale ale Asociației Maria Zărnescu

Retenție și Ștergere

Asociația Maria Zărnescu va păstra datele personale pe perioada în care ești membru simpatizant activ, maxim o perioadă de 5 ani. Dacă dorești să anulezi calitatea de membru simpatizant sau soliciți ștergerea datelor personale, te rugăm să ne contezi la datepersonale@asociațiamariazarnescu.ro.

Vom păstra și utiliza datele personale atât timp cât este necesar pentru a ne respecta obligațiile legale, soluționa dispute sau pune în aplicare proiectele asociației.
Asociația Maria Zărnescu limitează utilizarea datelor personale doar în scopurile menționate în această Politică. Asociația Maria Zărnescu va păstra datele personale doar pentru perioada de timp necesară pentru realizarea acelor scopuri, cu excepția altor obligații legale sau la solicitarea expresă a membrilor simpatizanți. Am aplicat măsuri tehnice și organizaționale pentru a preveni pierderea sau accesul neautorizat la datele tale personale.
Asociația Maria Zărnescu va distruge sau șterge datele personale devenite inutile. Se vor lua măsuri rezonabile de împiedicare a accesului neautorizat în timpul distrugerii sau ștergerii datelor.

Dezvăluirea și transferul informației cu caracter personal

Nu vom vinde, împarți sau distribui în orice fel datele tale personale unor terțe parți.

Siguranță și confidențialitate

Pentru a asigura siguranța și confidențialitatea datelor personale pe care le colectam online, folosim rețele de date protejate, printre altele, de către firewall-uri și parole. În decursul procesării datelor tale personale, vom lua măsuri special create pentru a proteja informațiile de riscurile de pierdere, utilizare greșită, acces neautorizat, dezvăluire, alterare sau distrugere cu intenția ferma de a preveni astfel de situații neplăcute.

Transfer de date

Nu transferăm datele tale personale către ate jurisdicții. Website-ul nostru este furnizat de pe serverele ServHost, Brăila, Romania, astfel orice date veți transmite prin intermediul website-ului vor fi transmise prin intermediul acestor servere.

Date anonime și „Cookies”

Website-ul nostru folosește cookies de sesiune.

Cookies sunt date într-un standard industrial pe care o pagină web le transferă pe computerul dumneavoastră, temporar, pentru a permite adaptarea conținutului la utilizator. În acest scop, cookies colectează informații cu privire la comportamentul vostru online. Cookies sunt stocate pentru o perioadă determinată și expiră la închiderea sesiunii de navigare.

Daca nu doriți cookies, toate browserele permit dezactivarea utilizării lor, precum și ștergerea celor existente. Secțiunea „ajutor” a browserului vostru conține instrucțiuni exacte cu privire la modul în care trebuie să procedați pentru a dezactiva/șterge cookies.

Nu vom colecta și nu vom procesa anonim informații despre vizitele voastre către acest site, cum ar fi unele dintre paginile pe care le vizitați.

Drepturile Persoanelor Vizate

La cerere, Asociația Maria Zărnescu va informa despre existența, utilizarea și dezvăluirea Datelor Personale și va oferi acces la acele informații astfel încât membrii simpatizanți vor putea verifica acuratețea și/sau integralitatea informațiilor și respectiv corecta, dacă este necesar.
Aveți dreptul de a obiecta cu privire la procesarea datelor personale și de a ne solicita restricționarea procesării. Asociația Maria Zărnescu va răspunde prompt solicitărilor de acest gen, cu excepția situațiilor în care exista argumente legale contrare.
Aveți dreptul la portarea datelor personale, respectiv transmiterea informațiilor într-un format accesibil.

Asociația Maria Zărnescu va furniza un răspuns în termen de 30 zile de la primirea cererii scrise de acces la Datele Personale cu menționarea datelor personale, a sursei și eventual a organizațiilor către care au fost transferate, în măsura posibilităților tehnice.
Aveți dreptul să adresați reclamații la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Protecția Minorilor

Nu vom colecta, utiliza sau dezvălui în cunoștința de cauza date personale despre un minor cu vârsta sub 16 ani, fără a obține consimțământul unei persoane cu responsabilități parentale (părinte sau tutore) prin contact direct offline. Vom oferi părintelui informații privind tipurile specifice de date colectate de la minor și oportunitatea să se opună unor viitoare colectări, utilizări sau stocări de astfel de informații. Respectam legile destinate protejării copiilor.

Link-uri către alte site-uri

Aceasta Politică de confidențialitate se aplică doar pe acest site, excluzând site-urile terțelor părți. Pe site-ul nostru vom furniza astfel link-uri către alte site-uri ale susținătorilor noștri. Intenționăm să ne asigurăm ca aceste site-uri respectă cele mai înalte standarde. Cu toate acestea, din cauza modului de funcționare, nu putem garanta standardele de confidențialitate ale fiecărui site către care oferim link-uri și nu suntem responsabili pentru conținutul altor site-uri în afară de acest site. Aceasta Politică de confidențialitate nu este aplicabilă conținutului legat prin link-uri care nu este pe site-ul Asociației Maria Zărnescu.

Actualizarea Politicii de Confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica periodic această Politică pentru a satisface eventualele modificări ale legislației. Orice actualizări și modificări vor fi postate pe website. Prin continuarea accesării site-ului și a serviciilor oferite de Asociația Maria Zărnescu, datele dvs. personale vor fi supuse acelor actualizări.

Contactați-ne

Dacă aveți întrebări sau reclamații despre respectarea acestei Politici de confidențialitate, dacă vreți să faceți recomandări sau comentarii care sa îmbunătățească calitatea Politicii noastre de confidențialitate, vă rugăm să trimiteți un e-mail la datepersonale@asociatiamariazarnescu.ro.